Martes, Enero 17, 2012

Talambuhay ni Ka Popoy - Taliba ng Maralita, KPML, 2001

Kung hindi mo mabasa ang ilang bahagi ng artikulo, maaari itong makita at mabasa sa ibang kuwadro. Mangyaring itutok ang cursor (arrow) sa larawan, at i-right click. At i-klik ang "Open link in new tab". At makikita na ito ng buo. Maraming salamat.

Walang komento: