Martes, Pebrero 8, 2011

Labor leader: Eton would have caught Ka Popoy's ire

Labor leader: Eton would have caught Ka Popoy's ire
PATERNO ESMAQUEL II, GMA News
02/06/2011 | 06:44 PM

http://www.gmanews.tv/story/212372/labor-leader-eton-would-have-caught-ka-popoy39s-ire

Marking a decade since his mentor’s death, a labor leader on Sunday said the Eton construction accident, which claimed the lives of 10 workers last month, was an issue the slain Filemon “Ka Popoy" Lagman would not have allowed to pass.

In an interview with GMA News Online, Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) chairperson Leody de Guzman said Lagman would have protested the death of the 10 Eton workers, the likes of whom the latter would have considered as victims of poor safety conditions, low salaries, and contractualization.

“‘’Yung Eton ay totoong mukha ng panggigipit ng mga kapitalista sa mga manggagawa ngayon (The Eton incident looks a lot like capitalists suppressing workers nowadays)," de Guzman said. The labor leader said of Lagman: “Lalabanan niya ‘yan (He would have fought against that)."

De Guzman’s group, also founded by Lagman, joined other militant groups in front of the Eton construction site on Saturday to light 10 candles and offer 10 flowers in memory of the 10 construction workers who on Jan. 27 fell to their deaths.

To mark the 10th anniversary of Lagman’s death, activists on Sunday marched from the Loyola Memorial Park in Marikina to the Bahay ng Alumni in the University of the Philippines, Quezon City — where the labor leader was shot on Feb. 6, 2001.

His sister Nida Lagman-Sevilla, in another interview with GMA News Online, said no suspect has yet been tried since a Quezon City prosecutor junked the murder charges against eight earlier suspects because the complainant — the son of Lagman — as well as other witnesses failed to appear in the preliminary investigation.

Sevilla explained that aside from not receiving summons at that time, their party did not give credence to the investigators’ findings then.

With her brother’s murder unsolved, Sevilla, also an activist, said she finds recourse in seeking justice for the people Lagman fought for — the working class. “Justice na rin ‘yon for him (That is also justice for him)," she said. — VS/MRT, GMA News

Pahayag ng PMP-Pinagsanib

Ang pahayag na ito ay ipinamahagi sa maraming tao habang nagmamartsa ang may 2,000 manggagawa't maralita mula Loyola Memorial Park sa Marikina hanggang sa UP Bahay ng Alumni noong Pebrero 6, 2011.

PAHAYAG ng Partido ng Manggagawang Pilipino (Pinagsanib) sa ika-10 Anibersaryo ng Pagpaslang kay Ka Popoy Lagman

Katarungan kay Ka Popoy Lagman!
Katarungan sa Uring Manggagawa!

Isang dekada na ang nakalipas mula nang paslangin ng mga kriminal si Ka Popoy Lagman sa kampus ng Unibersidad ng Pilipinas. Kakaupo pa lamang noon ni Gng. Gloria Macapagal Arroyo bilang pangulo mula sa pagpapabagsak sa administrasyon ni Erap ng kung tawagin ay Edsa Dos.

Noong panahong iyon, masiglang ginagampanan ni Ka Popoy Lagman, ang pangkalahatang kalihim ng Partido ng Manggagawang Pilipino, ang pagpapalakas sa kilusang manggagawa sa pamamagitan ng pagpupundar ng mga kinakailangang sangkap para sa interes ng uring manggagawa. Mga sangkap tulad ng elektoral na partido ng manggagawa, kapatiran ng mga pangulo ng unyon, bangko para sa manggagawa, dyaryo ng manggagawa at mga proyekto na makakapagpalakas sa laban ng uring anakpawis.

Ngunit sa kasawiang palad tinapos ng mga bala ng mga salarin ang mga ambisyong ito para sa pagkakaisa, pagbwelo at paglakas ng kilusan ng manggagawang Pilipino.

Si Ka Popoy ang isa sa matigas at matalas na lider-manggagawang lumaban sa mga kontra-manggagawang patakaran ng gobyernong kapitalista at ng pandaigdigang sistema ng imperyalistang globalisayon.

Noon pa man ay inihayag na ni Ka Popoy ang panganib ng kontraktwalisasyon sa paggawa na pinauuso ng mga kapitalista, ang pagkitil sa mga karapatang manggagawa at pagwasak sa unyonismo sa bansa at sa buong daigdig na bumabawi sa mga tagumpay ng kilusang manggagawa sa nakaraang mahigit sandaang taon.

Ang globalisasyon ang delubyo sa kilusang paggawa. Ang globalisasyon ay dinesenyo ng mga kapitalista para makaahon sa bumababa na tantos ng tubo (rate of profit) at makaahon sa krisis ng kapitalismo. Noon pa man sinabi na ni Ka Popoy na puputok ang krisis sa unang dekada ng milenyo, at kailangang paghandaan ito sa pamamagitan ng pagpapalakas sa organisasyon at pakikibaka ng manggagawa. Di nagkamali si Ka Popoy, pumutok ang krisis noong 2008-2009 na sinindihan ng housing bubble at financial crisis sa US na nagdulot ng pagkalugi, sarahan at pagtumal ng negosyo, pagkawala ng trabaho at hanggang sa kasalukuyan ay di malaman ng uring kapitalista kung paano makakaahon.

Dahil sa pangunguna at pamumuno ni Ka Popoy sa laban ng manggagawang Pilipino, bala ang pinasabog sa kanyang ulo ng mga ahente ng kapital. Pinigil at inampat ang pag-unlad at pagbwelo ng kilusang manggagawang Pilipino.

Nawalan ng isang magiting na lider at guro ang manggagawang Pilipino na gagabay sa pagsulong ng kilusan. Ngunit ang dakilang ideya para sa paglaya at emansipasyon ng manggagawa ay di mapapatay hangga’t di nawawala ang pagsasamantala at pang-aapi sa lipunan. Uusbong at mamumulaklak sa hanay ng manggagawa at mga intelektwal ang maraming lider na magtutulong-tulong para makamit ang adhikain ng uri.

Nakahain sa uring manggagawa at sa mga lider at kasapi ng Partido ng Manggagawang Pilipino (Pinagsanib) ang hamon na ipagpatuloy ang mga nasimulan ni Ka Popoy, paunlarin at palakasin ang kilusang manggagawa hanggang sa magtagumpay ang uri para sa pagtatayo ng estado ng manggagawa.

Ang pagkakamit lamang ng emansipasyon ng uri at pagtatayo ng estado ng manggagawa ang magbibigay ng katarungan para kay Ka Popoy at sa uring manggagawa.

Walang maaasahan ang uring manggagawa kundi ang kanyang sariling uri upang patirin ang tanikalang nakagapos sa kanyang leeg. Ang ating kinabukasan bilang uri ay nasa ating mga kamay, nasa ating lakas at pagkilos.

Hindi dapat mawalan ng saysay ang kamatayan ni Ka Popoy at iba pang bayani ng uring manggagawa. Pag-alabin natin ang diwang ipinamana sa atin ni Ka Popoy, ang diwa ng walang pag-iimbot, sukdulang sakripisyo at taos pusong pagsisilbi sa interes ng uring manggagawa.

Mabuhay ang Uring Manggagawa!

Pebrero 6, 2011

Lunes, Pebrero 7, 2011

Balita - mula sa WikiFilipino, ang Pinoy WikiPedia

http://fil.wikipilipinas.org/index.php?title=Ika-10_anibersaryo_ng_kamatayan_ni_Ka_Popoy,_ginunita

IKA-10 ANIBERSARYO NG KAMATAYAN NI KA POPOY, GINUNITA

Katarungan para sa mga manggagawa ang sinigaw ng mga kamag-anak at kasamahan ng pinaslang na lider manggagawa na si Filemon “Ka Popoy” Lagman sa paggunita sa ika-10 anibersaryo ng kaniyang kamatayan kahapon.

Sa pangunguna ng mga mga kapamilya ni Lagman at ng Bukuran ng Manggagawang Pilipino (BMP), nagmartsa ang tinatayang 2,000 tagasuporta ng pamosong rebolusyonaryo mula sa puntod ni Lagman sa Loyola Memorial Park sa Marikina hanggang sa Bahay ng Alumni sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, kung saan siya pinaslang ng mga hindi pa nakikilalang salarin.

Ayon kay congressman Edcel Lagman ng Albay, ang nakatatandang kapatid ni Lagman, inialay ni Ka Popoy ang kaniyang buong panahon upang isulong ang interes ng mga manggagawa. “Siya ay nabuhay para sa mga manggagawa, at siya ay pinatay dahil sa kaniyang pakikibaka para sa interes nila,” aniya.

Saad naman ng Partido ng Manggagawang Pilipino (Pinagsanib), ang lihim na partidong itinatag ni Lagman, “ang pagkamit lamang ng emansipasyon ng uri at pagtatayo ng estado ng manggagawa ang magbibigay ng katarungan kay Ka Popoy at sa uring manggagawa.”

Ayon kay Edcel Lagman, ipagpapatuloy ng kanilang pamilya ang pakikibaka ni Ka Popoy sa pamamagitan ng pagtatag ng Filemon Lagman Foundation sa araw ng kaniyang kapanganakan, 17 Marso 2011. Aniya, ang naturang foundation ay tutulong sa mga manggagawang naaapi ng mga kompanya at sa mga manggagawang tinanggalan ng trabaho.

Ayon naman kay Leody de Guzman, tagapangulo ng BMP, ipagpapatuloy nila ang nasimulan ni Lagman sa pamamagitan ng pagpapaigting sa kampanya kontra kontraktwalisasyon at pagsulong ng living wage para sa mga manggagawa.

To lead by example - a quote on Popoy Lagman

BMP Statement on Ka Popoy's 10th death anniversary

BUKLURAN NG MANGGAGAWANG PILIPINO (BMP)
PRESS STATEMENT
February 6, 2011

Remembering a Working Class Hero

JUSTICE FOR KA POPOY!
JUSTICE FOR THE WORKING CLASS!

February 6, 2011 marks the 10th death anniversary of our leader and slain comrade Filemon “Ka Popoy” Lagman.

Ten years have passed, but there’s still no justice for Ka Popoy. A working class hero, Ka Popoy was the president of Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) from 1995 until he was killed by assassin's bullets on that fateful day in 2001, nearly two weeks after the Edsa Two revolution. But his assassins can’t kill his ideas. They had wiped out his body but not his legacy. We’re still here to pursue Ka Popoy’s dream – our dream – to emancipate the working class from the bondage of capitalist oppression, corruption, poverty and deceit, a dream of a socialist revolution to be led by the working class.

Our dream, like Ka Popoy’s, will continue to inspire us to work hard with the fire in our hearts, carrying our socialist ideals to pursue what Ka Popoy has dreamed - a society where there are no slaves of capital, a socialist revolution to be led by the proletariat, a classless society, a victory for the working class. Ten years since his death, poverty and injustices still continue to plague our nation, continue to cripple the life of the poor, contractualization is rampant, the system of greed that Ka Popoy wants to get rid of still continue to destroy the honor and dignity of the working class.

Ka Popoy was an embodiment of a great socialist revolutionary, a hero of the proletariat, a leader beloved and feared, a great teacher, a fearless activist, a prolific writer, a great agitator. More than any activist of his generation, Ka Popoy is the most conscious about developing the proletarian line. He thought and wrote about Philippine society and the working class revolution through Marxist-Leninist line; and even criticizes the Stalinist-Maoist line that led to the split in the Communist Party of the Philippines in 1991. A Marxist-Leninist through and through, he viewed the working class as the main force of change instead of the peasants, which Joma Sison advocates. Ka Popoy advocated the working class-led revolution that will emancipate all the toiling masses from the claws of capitalism.

We started this day by a wreath-laying activity at Ka Popoy’s monument at Marikina on 7am, then we proceed at Loyola Memorial Park to visit and pay respect to Ka Popoy. After that, hundreds of workers and urban poor marched from Loyola to UP Bahay ng Alumni, where he was gunned down a decade ago. We ended the program there, but we didn’t end our crusade.

As we commemorate this day, we are renewing our vow to continue Ka Popoy’s fight, to pursue his dream for system change, to carry on the fight until socialist victory will be achieved. We will continue to organize the workers and the poor to fulfil our goal of a socialist system that will emancipate us, most especially the working class, from the onslaught of capitalism, from the bondage of greed. Ka Popoy’s spirit lives on.

Justice for Ka Popoy! Justice for the working class!

KPML on Ka Popoy's 10th Death Anniversary

KONGRESO NG PAGKAKAISA NG MGA MARALITA NG LUNGSOD (KPML)

PRESS STATEMENT
Pebrero 6, 2011

Sa ika-10 anibersaryo ng kamatayan ni Ka Popoy

HUSTISYA KAY KA POPOY!
HUSTISYA SA MANGGAGAWA’T MARALITA!

Ang isang kapitalista, lalo na yaong nagpahirap sa mga manggagawa, pag namatay ay tulad lamang ng gaan ng isang kilong bulak. Ngunit ang kamatayan ng isang kasamang matagal na nagsilbi sa uri at sa bayan, at itinuturing na bayani tulad ni Ka Popoy Lagman, ay simbigat ng isang bundok. Hanggang ngayon, isang dekada na ang nakararaan nang siya'y paslangin, nagdurugo pa rin ang puso ng maralita at nanggagalaiti sa galit dahil sa pagpaslang ng estado sa isang magiting na lider ng uri, si Ka Popoy Lagman. Namatay man ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang adhikain para sa mga susunod na henerasyon ay mananatili. Nawala man siya ngunit naiwan sa mga lider-maralita ang asim ng kanyang pananalita laban sa mga naghaharing uri at tamis ng kanyang pangungumbinsi sa mga dukha't api.

Marami kaming natutunan kay Ka Popoy. Pangunahin dito ang landas ng uri, ang landas na dapat tahakin ng mga inaapi't pinagsasamantalahan ng sistemang ito, ng ganid na lipunang ito. Natutunan namin na dapat pawiin ang pribadong pagmamay-ari ng mga kasangkapan sa produksyon pagkat ito ang ugat ng ating mga pagdurusa't kahirapan. Natutunan namin na may kapalit pa ang sistemang kapitalismong patuloy na yumuyurak sa ating dangal at lumulupig sa ating pagkatao. Natutunan naming dapat ipaglaban ang sosyalismo! Tangan ang gabay ng Marxismo-Leninismo, patuloy kaming magmumulat at makikibaka para sa katarungan, kalayaan at sosyalismo!

Sampung taon na mula nang siya'y paslangin, ngunit ang mga pumaslang sa kanya'y di pa nadadala sa pedestal ng katarungan! Ngayong Pebrero 6 habang ginugunita natin ang ika-10 anibersaryo ng kamatayan ng ating dakilang lider na si Ka Popoy Lagman ay muling nating isumpa na patuloy tayong kikilos para sa pagbabago ng lipunan, at itutuloy natin ang laban ni Ka Popoy, isang magiting na lider, matapang na kasama, at magaling na guro ng uring manggagawa. Walang bibitiw sa laban. Ipapanalo natin ang adhikain ng maralita’t uring manggagawa para sa pagbabago hanggang sa pagtatayo ng sistemang sosyalismo.

Kaya kaming mga maralita sa Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lungsod (KPML), kasama ang Zone One Tondo Organization (ZOTO) at Piglas-Kabataan (PK), ay mahigpit na nakikiisa sa lahat ng manggagawang nakikibaka upang palitan ang kapitalista't elitistang sistema. Ipakita natin sa buong sambayanan na sa paggunita natin sa ating dakilang lider, tayo'y kapitbisig na nagkakaisa laban sa bulok na sistema, sama-sama nating papatirin ang tanikala ng kahirapan at pagsasamantala, at handa nating itayo ang isang lipunang sosyalismo!

Ituloy ang laban ni Ka Popoy Lagman! Halina’t kumilos para sa tagumpay ng sosyalismo!

Hustisya kay Ka Popoy! Hustisya sa Manggagawa't Maralita!

Kamalayan Alumni statement on 10th death anniv of Ka Popoy

KAMALAYAN ALUMNI
Statement
February 6, 2011

JUSTICE FOR KA POPOY! LET'S CONTINUE HIS DREAM!
ONWARD TO SOCIALIST VICTORY!

The dead cannot cry out for justice; it is a duty of the living to do so for them. - Lois McMaster Bujold, Diplomatic Immunity, 2002

For us alumni of KAMALAYAN youth organization, we wish for a new system where there will be liberty, equality and fraternity, just like the slogan in the French Revolution. We organize ourselves and join our hands to live an activist life with a dream of a socialist system that will emancipate us, most especially the working class, from the bondage of poverty. We dream what our leader Ka Popoy Lagman has dreamed - a society where there are no slaves of capital.

Some says that Kamalayan died a couple of years ago, but we have proven to those who "killed" this organization that we are still alive. That we continue to live with our socialist aim intact. That we are capable of doing something to continue the revolution waged by Ka Popoy - a socialist revolution with the working class as the main force, a socialist revolution with Marxism-Leninism as our guide. Kamalayan will restore itself as one of the main socialist youth organization in the country, with the honor and dignity as an activist organization. Kamalayan Alumni will continue to organize and guide youth and students, most especially the sons and daughters of the working class, to pursue our socialist aim.

In 1993, the League of Filipino Students - National Capital Region (LFS-NCR) chapter broke away from LFS-National and formed the KAMALAYAN (Kalipunan ng Malayang Kabataan). KAMALAYAN was conceived on November 30, 1993. Kamalayan was born together with different mass organizations who declared their autonomy from their national leadership, when the leading mass movements in the country were marred by debates and disputes in the early '90s. Throughout its actions and activities, KAMALAYAN adopted the Marxist-Leninist ideology, and debunked its former national democratic ideas and its Stalinist-Maoist venom. They broke away from their national democratic groupings to get rid of their Sisonite heritage. From Kalipunan ng Malayang Kabataan as our acronym in 1993 to Kalipunan ng mga Anak ng Manggagawa, the KAMALAYAN, together with our sister organization, the National Federation of Student Councils (NFSC), pursue and organized students from different schools, to enlighten them that the system of greed can be abolished and a new system is possible. Ka Popoy Lagman as one of the leaders of the working class group Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) earnestly supported Kamalayan in its ideological direction.

In this commemoration of Ka Popoy's 10th death anniversary, we wish that Ka Popoy's legacy will continue to fire our hearts and mind to achieve our socialist aim. We also wish that Ka Popoy's assassins be brought to justice. We will continue pursuing his dream - our dream - for a socialist revolution until the old system of capitalism, corruption, egotism, elitism, false honor, love of money, vanity, insolence, tyranny, intrigue, miserable life, and poverty will vanish in the face of the earth. We will fight with passion, with Marxism-Leninism as our guidance, with the working class as our main force, with our socialist vision as our guide to action.

Continuing Ka Popoy's dream until socialist victory is achieved is one of the greatest gift that we can give this nation, the working class, the children of today and the next generation. Kamalayan, alive as it was, will continue working and fighting to achieve socialist victory, a victory of the working class, a victory that will not end our revolution, but will theoretically continue to its next step, the transition from capitalism to socialism.