Sabado, Hunyo 28, 2008

Awitin: Ka Popoy, Di Ka Nawala

Ka Popoy, Di Ka Nawala

ni Erwin Cuenca ng Teatro Pabrika


Intro: D-Bm-C-D (pause)


D

Sa bawat perpektong puti’y may tuldok

Bm

Sa gabi, may liwanag na pangako

C

Ang bukas na gustong makamtan

---D

Kailan pa sisimulan


D

Iyong nakita ang kapangahasan

Bm

Sa murang edad iyong namalayan

C

Ang kasamaan sa mundo

-------F ---------D

Pang-aabuso ng iilan


Refrain:


Am -------C ---------------F

Ginising mo ang diwa ng inaapi

Am --------C -----------------F

Inapuyan mo ang damdamin ng uri

Am ---------C ----------F

Ibinigay ang buhay dedikasyon sa kilusan

Am --------------C -------F --------Bm-C

Tinakwil ang pansarili, tinaya ang lahat

D

Sa takbo ng panaho’y nagbago ang agos

Bm

Dalawampung taon tayong lumalangoy palaot

C

Nakita mo ang tamang landas

----D

At d’on kami dinala


D

At dahilan sa abante mong pag-iisip

Bm

Kaaway mo’y biglang nagsidami

C

Di mo ito inalintana

-----F -------------------------D

Basta’t kapakanan ng uring manggagawa


Refrain 2:

Am -------C -------------F

Sinuong mo tuligsa ng kaaway

Am -----C -------------F

Binalewala sarili mong buhay

Am ----------C --------F

At sa isang iglap, isang bala ang kumitil

Am -----C -------------F pause

Sa isip, diwa’t pangarap natin.


Dm-Am-Dm-Am


Tulay:

Dm -----Am ----E -------------Am

Ang kawalan ay di dapat panghinayangan

Dm -------Am -----------E ---------Am

Ang pag-iimbot kailangan nating lampasan

Dm -------Am --------E ------------------Am

Ang pakikibaka’y di natatapos sa kanyang pagbuwal

-----Dm --------------Am -----------E

Kundi pa nga’y nagbubukas ng bagong yugto sa

Am

kasaysayan


Koro:


Dm ---------------Am

Ka Popoy, di ka nawala

Dm ---------------Am

Ka Popoy, di ka nawala

-----Dm ---------Am ----------E -------Am

Ang bawat isa sa amin ay taglay ka sa puso’t isipan

-----Dm ---------Am --------E --------Am

Ang bawat isa sa amin may aral ka na iniwanan

-----Dm ---------Am -------------E ----Am

Ang tangi nating kailangan pagbuklurin mga natutunan

-----Dm --------Am -----------E --------Am

Hangga’t nagkakaisa, ang ‘yong diwa’y di mamamatay

-----Dm ----------Am ------------E ------Am

Na dapat naming dalhin hanggang sa rurok ng tagumpay

----Dm -----------Am

Ka Popoy, di ka nawala

----Dm -----------Am

Ka Popoy, di ka nawala

----E -----pause

Ka Popoy

--------------------Am-F-Dm-Am

Hanggang sa tagumpay


Miyerkules, Hunyo 25, 2008

Si Ka Popoy, ang Pragmatikong Leninista

SI KA POPOY, ANG PRAGMATIKONG LENINISTA
Sinulat sa orihinal na Ingles ni Dennis B. Mendiola, at isinalin sa tagalog ni Greg Bituin Jr. Hinango mula sa Letter to the Editor section ng Philippine Daily Inquirer, Pebrero 14, 2001. Nalathala ang bersyong tagalog na ito sa Abril-Hunyo 2001 issue ng pahayagang Taliba ng Maralita na inilathala ng grupong KPML.

Itinuturing siyang “bad boy” ng karamihan, kahit ng kanyang pinakamalalapit na “kaibigan”. Natatandaan ko ang isang pangyayari tungkol sa pagbabanggaan ng mga aktibista at mga sangganong pinakilos ng dating alkalde ng Kalookan, ang matandang Asistio. Ito’y isang pagkatalo, pero pinaglaban ng mga kabataang aktibistang pinangunahan ni Ka Popoy ang kanilang katwiran at dahil dito’y nakamit nila ang paghanga at respeto ng mga “Pasistios”. Nananaig sa larawan ng taong ito ang pagiging matigas at malupit, na naging dahilan ng pagkakaroon niya ng maraming kaaway at tagahanga. Ito ang kanyang gawi hanggang sa huli.
Isa pa sa kanyang mga kwento ay ang puna ni Lean Alejandro hinggil sa kanyang pagkatao. Ayon kay Lean, sadyang makakaakit ng maraming katunggali sa Ka Popoy dahil sa talas ng kanyang isip at di-pangkaraniwang ideya, na ipinahahayag niya sa paraang nakapandudurog. Nangunguna siya pagdating sa pakikibakang ideyolohikal. Si Jose Maria Sison lamang ang tanging makapaglalagay sa kabataang “Leninista” sa tamang pwesto. Nagsasabwatan ang kanyang mga kasama upang mabawasan ang kanyang malawak na impluwensiyang pulitikal at organisasyunal na partido. Isa siyang rebolusyonaryong “maverick”, hindi sumusunod sa opisyal na linya at polisiya dahil sa kanyang paniniwala at kumbiksyon. Isa sa kanyang paboritong inspirasyunal na mga kataga ay ang “kaisahan ng layunin” ni Lenin.
Napakagaling niyang magsulat. Sina De Quiros at Quijano ay maiinggit sa kanyang kaisipan at husay sa wika. Magmumukhang mapagpanggap ang mga Palanca awardees kung ikukumpara sa mga lakang-akda (obra maestra) ng taong ito.
Pero higit sa lahat, siya ay isang Leninista, isang pragmatiko. Pinapangarap niyang makuha ang kapangyarihan para sa at sa ngalan ng uring manggagawa, at maghahanap siya ng anumang paraan at gagamitin ang lahat ng paraang kaya niya para matupad ang kanyang inadhika ng habambuhay. Hindi siya umaasa sa personal na pang-akit at pagkakaibigan. Sa katunayan, nawala sa kanya ang kanyang mga matatagal nang kadre na kumalas sa kanyang partido dahil sa mga seryosong pagkakaiba sa loob ng organisasyon, at hindi man lang niya pinag-aksayahan ng panahong pabalikin sila. Binuo niya ang partisanong pakikidigma sa kalunsuran kaalinsabay ng lantad na rebolusyonaryong pagtangkilik sa uring manggagawa. Gumamit din siya ng manipulasyon at iba pang taktika sa mga lokal na halalang pulitikal. Para sa kanya, walang sagrado, walang banal. Lahat ng bagay ay nadadala sa bilis ng progreso at pagbabago. Anuman ang halaga, anuman ang layunin.
Hanggang sa huli, nananatili akong isang estudyante niya’t tagahanga.
Kung may isa mang tao na magagawang baligtaring patiwarik ang bansang ito, siya ‘yon.
Hindi na ako nagulat sa kanyang pagkamatay. Pero talagang nagdalamhati ako sa kanyang pagpanaw at tumula ang aking luha para sa kanyang ina.

- DENNIS B. MENDIOLA
093 San Lorenzo Ruiz Compound
Magsaysay St., Manggahan
1611 Pasig City

Talasalitaan:
Pragmatiko – may praktikal na pananaw; mas ang lahat ng anumang pangkasaysayan o pang-ideyolohikal na ideya ay isinasapraktika batay sa sitwasyon, kadahilanan at resulta
Leninista – tagasunod ng mga ideyolohiya at adhikain ng rebolusyonaryong Ruso na si Vladimir Ilyich Lenin
Maverick – independyente sa paninindigang pulitikal

Kung hindi mo mabasa ang ilang bahagi ng artikulo, maaari itong makita at mabasa sa ibang kuwadro. Mangyaring itutok ang cursor (arrow) sa larawan, at i-right click. At i-klik ang "Open link in new tab". At makikita na ito ng buo. Maraming salamat.

Popoy, the pragmatic Leninist

Popoy, the pragmatic Leninist

(Published in the letter-to-the-editor section, Philippine Daily Inquirer, February 14, 2001, p. A10.)

He has been a "bad boy" to many, even to his closest "friends." I remember one of his stories about a clash between activists and street toughies mobilized by then Caloocan mayor, the old Asistio. It was a rout, but the youthful activists led by Ka Popoy stood their ground and earned the admiration and respect of the "Pasistios." This image of the person does transcend a character of toughness and ruthlessness, which earned him enemies and admirers alike. Up to the end of his life, this would be of his undoing.

Another of his stories related Lean Alejandro's remark about this man's character. According to Lean, Popoy would really attract adversaries because of his sharp mind and uncanny ideas, expressed in a tough-lashing manner. He was second to none in ideological struggles. Only Jose Maria Sison could put the young "Leninist" in place. His peers conspired to curtail his vast political and organizational clout in the party. He was a revolutionary maverick, defying the official line and policies in pursuit of his beliefs and convictions. One of his favorite inspirational phrases was Lenin's "singleness of purpose."

He writes well enough. De Quiros and Quijano would envy his thoughts and command of language. Palanca awardees would be pretenders compared to this man's masterpieces.

But more than anything else, he is a Leninist, a pragmatic one, that is. He dreams of taking power for and in behalf of the working class, and would find every way and use all means at his disposal to achieve this lifelong goal. He does not rely on personal appeal and friendship. In fact, he lost all his senior cadres who bolted his party after serious disagreements in the organization, and he did not even bother to win them back. He developed the urban partisan warfare in combination with the open mass struggles. He conceived of the open revolutionary advocacy of the working class. He even used manipulation and buying-out tactics in local electoral politics. For him, nothing is sacred, nothing is holy. Everything is swept under the rush of progress and change. Whatever the cost, whatever suits his ends.

Until the end, I remain a student and an admirer.

If there is anyone who could turn this country upside down, he could.

I was not surprised at all with his death. But I sincerely mourn his passing, and I shed tears for his mother. - DENNIS B. MENDIOLA, 093 San Lorenzo Ruiz Compound, Magsaysay St., Manggahan, 1611 Pasig City

Sinong Nagpapatay kay Ka Popoy Lagman?

SINONG NAGPAPATAY KA KA POPOY LAGMAN?

ni Greg Bituin Jr.Si Ka Popoy ay hinintay

Upang siya ay mapatay

Nang makita ay binistay

Sa UP ay nahandusay.


Manggagawa’y nanlupaypay

Sila’y totoong nalumbay

Kaya’t sa kanyang paghimlay

Parangal ay ibinigay.


Kilusan ay nakiramay

Sumpa’y ibaon sa hukay

Ang sinumang nagpapatay

Sa lider nilang mahusay.


Sino ba’ng magsasalaysay

Kung sinong mga pumatay

Kay Ka Popoy na dalisay

At lider obrerong tunay.

Maraming Salamat, Ka Popoy

MARAMING SALAMAT, KA POPOY
(Nalathala bilang editoryal sa Abril-Hunyo 2001 issue ng pahayagang Taliba ng Maralita ng grupong KPML)
“Ang payapang pampang ay para lamang sa matatapang na handang sumuong sa panahon ng unos.” – Khalil Gibran
Kung babalikan natin ang ating kasaysayan, minsan ng binalot ng karahasan ang ating lipunan nuong panahon ng batas-militar. Bagamat tinanggal na ito 20 taon na ang nakararaan ay hindi pa rin natin maitatanggi na patuloy pa ring binabalot ng karahasan ang ating lipunan. Apat na pangulo na ang nagdaan pero, para sa ating mga maralitang lungsod, ay wala pa ring pagbabago. Hanggang ngayon ay wala pa rin tayong kasiguruhan sa paninirahan. Ang disenteng hanapbuhay na kailangang-kailangan natin ay nananatili pa ring isang mailap na pangarap. Patuloy pa ring pinaghaharian at binubusabos ng iilan tayong mga nakararami.
Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng ating kalituhan at panghihina dahil sa matagal na panahong pang-aapi sa atin ng mga naghaharing elitista ay may isang taong tumindig, namuno, pilit na tinipon ang ating hiwa-hiwalay, kalat-kalat, at kiming paglaban upang ito ay maging isang matibay na pwersa at malakas na boses laban sa mga naghaharing uri.
Sa gitna ng ating panghihina sa matagal na panahong pakikibaka at pagkalugmok sa matinding atake ng mga mapang-api, ang taong ito ay nag-ubos ng kanyang panahon upang muling ibalik ang ating lakas, buhayin ang apoy ng paglaban sa ating kalooban upang patuloy tayong makibaka para sa paglaya sa kuko ng pang-aalipin ng iilan.
Sa gitna ng ating kalituhan sa kaligaligan ng buhay, ang taong ito’y naging isang maaasahang giya upang tayo’y hindi makalimot na tanging sa ating sama-samang pagkilos ay makakamit natin ang ninanais nating lipunang malaya, walang pang-aapi at pantay-pantay.
Ang taong ito na ibinuwis ang kanyang buhay para lamang ituro sa atin na sa ating nagkakaisang lakas ay mapagtagumpayan natin ang anumang laban na ating susuungin. Ang taong ito na nagbuwis ng kanyang buhay upang ipatimo sa ating isipan, na tayo at tayong mga maralita ang siyang may kakayahan at may karapatang ituloy ang ikot ng gulong ng kasaysayan at siyang tanging may kakayahang pamunuan ang susunod na lipunan. Lipunag tayo ang siyang bubuo. Lipunang tayo ang siyang huhugis.
Ang taong ito na nakakita ng kamalian ng rebolusyonaryong kilusang pinamumunuan ni Joma, na ang rebolusyon pala ay hindi nagmumula sa dulo ng baril, kundi sa pagiging mulat ng masa, lalo na ng uring manggagawa, sa kanilang mapagpalayang papel sa lipunan.
Ang taong ito na, gaya ng sulong naglalagablab, ay nagpaalab sa ating pakikibaka para sa tunay na kalayaan at pagbabago.
Ka Popoy, sa liyab ng libong sulo ng pakikibaka, tuloy ang laban.
Alam naming hindi mo na maririnig ang aming pasasalamat, pero ganuon pa man, nais pa rin naming ipabatid sa iyo, saan ka man naroroon, kaming mga maralita ng lungsod at taos pusong nagpupugay at nagpapasalamat.
Oo, ang mamatay ng nagsisilbi sa bayan, sa masa at sa uring manggagawa ay kasimbigat ng isang bundok. At ramdam namin ang bigat ng nakaatang sa aming balikat simula ng ikaw ay mawala. Gayunpaman, alam naming gaano man ito kabigat, ito’y kakayanin namin dahil merong tulad mo na naging bahagi ng aming pakikibaka.
Maraming salamat, Ka Popoy. Maraming maraming salamat.
Hindi ka namin malilimutan, magiting na kasama. Alam namin, marami pang Ka Popoy na susulpot upang ang binhi ng pakikibakang iyong sinimulan ay magbunga ng tunay na paglaya at pagbabago.
- Mula sa pamunuan at kasapian ng KPML

Kung hindi mo mabasa ang ilang bahagi ng artikulo, maaari itong makita at mabasa sa ibang kuwadro. Mangyaring itutok ang cursor (arrow) sa larawan, at i-right click. At i-klik ang "Open link in new tab". At makikita na ito ng buo. Maraming salamat.

Bayani ka, kasama ko

BAYANI KA, KASAMA KO

ni Greg Bituin Jr.Bayani ka, kasama ko

Isang rebolusyonaryo

Na ang laging nasa ulo’y

Kapakanan ng obrero.


Buong kilusa’y nagbago

Simula nang itapon mo

Ang kaisipang Maoismo

Pati na Stalinismo.


Kaming naiwan mo rito’y

Tatandaan ang aral mo

At dadalisayin itong

Marxismo at Leninismo.


Ka Popoy, salamat sa’yo

Namatay man katawan mo

Di ka nawawala rito

At buhay ka sa’ming puso.

Pagpupugay sa Isang Bayani

PAGPUPUGAY SA ISANG BAYANI

ni Greg Bituin Jr.

(pitong pantig bawat taludtod)


Kami ay nagpupugay

Pagkat buhay mo’y alay

Para sa aking tatay

Na manggagawang tunay.


Iniisip kapakanan

Namin at karamihan

At hindi ng iilan

Dito sa aking bayan.


Ang tatay kong obrero

Sukat tinulungan mo

Tumaas ang suweldo

Sumaya ang nanay ko


Kami’y biglang nalumbay

Nang ikaw ay mapatay

Puso’y nagdugong tunay

Pagkat ikaw’y nawalay.


Binistay ka ng punglo

Nabasa ka ng dugo

Dinurog aming puso

Ngunit sila’y nabigo.


Pagkat kaming naiwan

Tuloy pa rin ang laban

Sistema’y papalitan

Duduruging tuluyan.