Huwebes, Pebrero 5, 2009

Kung Naririto Ka... - ni Teody Navea

Kung Naririto Ka…
Ni Teody Navea
BMP Secretary General

Di mo nanaising mamamayagpag ang bangis ng globalisasyon
Di mo hahayaang ang mga palalo ay magtampisaw sa yaman
Di mo kukunsintihin ang mga buwaya sa parliamento
Di mo papayagang manaig ang kasamaan sa kabutihan……

Itataguyod mo ang kapangyarihan ng uring anakpawis
Ibabandila mo ang daluyong ng kilusang mapagpalaya
Iguguhit mo ang linya ng pakikibaka
Igigiya mo ang laban ng manggagawa
Isusulong mo ang landas ng pagrerebolusyon

Magsusunog ka ng kilay para pagyamanin ang pagrerebolusyon
Mag-iikot ka sa mga komunidad at pabrika para alamin ang kalagayan ng masa
Makikipagtalastasan ka sa mga paham at dalubhasa
Magbubuo ka ng iba’t ibang porma ng pakikibaka

Higit sa lahat,
Itatayo mo ang mga organisasyong mapagpalaya
Itatakwil mo ang mga taksil sa uri
Iipunin mo ang mga kadre’t puwersa sa rebolusyon

Hindi ka titigil hangga’t di nagwawagi ang uring anakpawis
Hindi ka titigil sa pagtuklas ng mga bagong ideya para ipanalo ang rebolusyon

Hindi ka mabibigo sapagkat daan daang puwersa ang handang isabuhay ang iyong mga hangarin at adhikain para sa kilusang Manggagawa, Ka Popoy!

Walang komento: